> > > > Trandolapril ACTAVIS 4 mg

Médicament Trandolapril ACTAVIS 4 mg

Le médicament référent et les autres génériques de Trandolapril ACTAVIS 4 mg